Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy proběhl ve čtvrtek 19. května 2016.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy do 30 dní od konání zápisu. Děti budou uvedeny pod registračními čísly, která rodiče obdrží u zápisu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává na sekretariátě základní školy rodiči, který vyplnil žádost o přijetí.